Επιλογή Σελίδας

Κόκκινη Ομπρέλα

Κόκκινη Ομπρέλα

Πρόκειται για τις φιλανθρωπικές μας δραστηριότητες. Σε διάφορες χρονικές στιγμές μας ενημερώνουν κοινωνικοί λειτουργοί των δήμων της περιοχής μας, σχετικά με ανάγκες που μπορεί να έχουν συνάνθρωποί μας, οικογένειες, αλλά και ιδρύματα. Οι μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές και η διεύθυνση των φροντιστηρίων είναι πάντα δίπλα στις ασθενείς κοινωνικές ομάδες και βοηθούν με ποικίλους τρόπους, όπως τρόφιμα, ρούχα, χρήματα κλπ. Ενημερωθείτε για αυτές τις κινήσεις μας από τη γραμματεία.

 

Είναι αλλιώς να είσαι μαθητής στο «Σύγχρονο»…