Επιλογή Σελίδας

Σύστημα Εξετάσεων ΕπαΛ 2022-2023

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ

ΦΟΙΤΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Το ΕΠΑ.Λ αποτελεί μια σημαντική λύση στις σημερινές δύσκολες συνθήκες επαγγελματικής αποκατάστασης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζουν γονείς/κηδεμόνες και μαθητές τη δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει.

Τίτλοι Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου για τους μαθητές:

 • Απολυτήριο Λυκείου Ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου.
 • Επιπλέον Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας, Επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών) στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει (π.χ. Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Τεχνικός Οχημάτων, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Νοσηλευτή, κ.α.).
 • Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα στην επιλεγμένη Ειδικότητα.

Ανώτερες και Ανώτατες Σπουδές:

Το ΕΠΑΛ δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή/μαθήτρια να συνεχίσει τις σπουδές του/της στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία),  στην Πυροσβεστική, Λιμενικό, στις Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές και στα ΙΕΚ.

 • Μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στα ΑΕΙ.
 • Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στην Γ’ Τάξη οι μαθητές εξετάζονται μόνο σε 4 μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και σε δύο (2) μαθήματα της Ειδικότητας που έχουν επιλέξει.
 • Εισαγωγή στα ΑΣΤΕ, στις Αστυνομικές και στις Στρατιωτικές Σχολές καθώς και στις Σχολές Λιμενικού και Πυροσβεστικής με Ειδικό Ποσοστό.
 • Εγγραφή στα ΙΕΚ με φοίτηση μόνο 3 Εξαμήνων στην ίδια Ειδικότητα ή 5 Εξαμήνων για την απόκτηση νέας Ειδικότητας.
 • Τάξη μαθητείας: Με το νέο θεσμό του «Προαιρετικού μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας» δίνεται η δυνατότητα σε απόφοιτους ΕΠΑΛ ηλικίας 18 – 24 ετών, ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, για εννέα (9) μήνες, υπό τη εποπτεία του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και πλήρη ασφάλιση (υγειονομική και συνταξιοδοτική) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ

 • Α’ Τάξη ΕΠΑ.Λ: Εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή) υπάρχουν και τρία (3) μαθήματα επιλογήςπροσανατολισμού ώστε να  βοηθήσουν τους μαθητές να επιλέξουν τον Τομέα που επιθυμούν για να συνεχίσουν στην Β’ Τάξη. Επίσης, υπάρχουν μαθήματα όπως: Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων.
 • Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ: Ανάλογα με τον επιλεγμένο Τομέα διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) και Επαγγελματικά μαθήματα (23 ώρες). Τα Επαγγελματικά μαθήματα μπορούν να είναι Θεωρίας, Εργαστηριακά ή Μεικτά (δηλ. Θεωρία + Εργαστήριο). Για παράδειγμα το μάθημα «Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών» του τομέα Μηχανολογίας είναι μεικτό μάθημα 7 ωρών: 2 ώρες Θεωρίας και 5 ώρες Εργαστηρίου.
 • Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ: Στην Γ’ τάξη γίνεται η επιλογή της ειδικότητας. Για παράδειγμα στον Τομέα «Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας» υπάρχει η Ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» ή «Βοηθός Νοσηλευτή». Αντίστοιχα υπάρχουν Ειδικότητες και στους υπόλοιπους Τομείς των ΕΠΑΛ. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Γενικής Παιδείας (12 ώρες) και μαθήματα Ειδικότητας (23 ώρες). Επίσης τα μαθήματα Ειδικότητας είναι Θεωρίας, Εργαστηριακά ή Μεικτά (δηλ. Θεωρία + Εργαστήριο).

Κυρίως στη Β’ και στη Γ’ Τάξη τα μαθήματα είναι εξειδικευμένα και έχουν άμεση σχέση με το επάγγελμα που θα ακολουθήσει ο μαθητής αργότερα. Επίσης  τον προετοιμάζουν τόσο με το κατάλληλο Θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσα στο χώρου του Εργαστηρίου με κατάλληλες εργαστηριακές ασκήσεις.

 

ΕΠΑ.Λ. ΓΕ.Λ.
Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας. —————————–
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις. Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές  και πανελλήνιες  εξετάσεις.
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων – γενικής παιδείας & ωφελιμότητας  (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά  προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ. και φοιτούν ένα (1) έτος. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ και φοιτούν δύο (2) έτη.
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους. —————————–
 Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.  Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
 Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ,  Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές.  Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές.

 

Συνοψίζοντας για το ΝΕΟ ΕΠΑΛ…

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μπορούν να ενταχθούν απευθείας στην αγορά εργασίας, με βάση το πτυχίο της ειδικότητάς τους, επιπέδου 4, είτε να επιλέξουν μία από τις τέσσερις επιλογές συνέχισης της κατάρτισής τους:

 1. Να φοιτήσουν στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό την εποπτεία του σχολείου, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5.
 2. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Συγκεκριμένα φέτος τα ποσοστά του αριθμού των θέσεων που θα διατεθούν στα ΕπαΛ είναι 5% από όλες τις θέσεις που έχει ζητήσει η σχολή (βέβαια υπάρχουν και κάποιες φορές διαφοροποιήσεις).
 1. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα οργανώσουν τα ΑΕΙ.
 2. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ -με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας- και να αποκτήσουν πτυχίο 5ου επιπέδου.

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑΛ. Παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες αποφοίτους του να εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Στους μαθητευόμενους παρέχεται αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά την 9μηνη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ., οι απόφοιτοι συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» για 4 ημέρες την εβδομάδα, ενώ μία φορά την εβδομάδα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο ΕΠΑΛ ή στο Εργαστηριακό Κέντρο.

Με τη συμμετοχή των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στο θεσμό της μαθητείας επιχειρείται η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη στήριξή τους μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με άλλες μορφές εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, εξασφαλίζεται, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών, ότι οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις, σχετικές με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. Αποκτούν επίσης πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται και σε πρόσθετα προσόντα για το δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ (150 μόρια).

 

Οι 21 ειδικότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ είναι οι εξής:

 

1 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
4 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
5 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
6 Τεχνικός Οχημάτων
7 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
8 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
9 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
10 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
11 Βοηθός Νοσηλευτή
12 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
13 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
14 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
15 Αισθητικής Τέχνης
16 Γραφικών Τεχνών
17 Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
18 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
19 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
20 Βοηθός Φαρμακείου
21 Κομμωτικής Τέχνης

 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ 2022-2023

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Αυτοματισμού
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐα
Γραφικών Τεχνών
Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτική
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωϊκής Παραγωγής
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

Συντελεστές βαρύτητας Τρόπος υπολογισμού μορίων

 1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του Τομέα αποφοίτησής τους, ΕΚΤΟΣ της Κοινής Ομάδας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’) ως εξής: − για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5 − για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας συντελεστής 1,5 − για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 − για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 2. Για τις σχολές της κοινής ομάδας ο συντελεστής υπολογίζεται ως εξής: − για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 3,5 − για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας συντελεστής 3,5 − για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5 − για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
 3. Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 1.
 4. Για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους. Για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα

 

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ

(ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ (ΒΑΘ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ (ΕΙΔ_ΜΑΘ))

ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ ΕΙΔ_ΜΑΘ
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) 1 1
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) 1 1
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 1 1
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 1 1
779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων 1 1
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 1 1
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 1 1
954 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Αθήνας (Αιγάλεω) 1 1
957 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Αθήνας (Αιγάλεω) 1 1
750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) 1 1
966 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Αθήνας (Αιγάλεω) 1 1
161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεσσαλονίκης  (ΠΑΜΑΚ) 1 9
153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Πάντειος) 1 9
148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) 1 9
147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Θεσσαλονίκη) 1 9
355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 1 9
157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 1 3
670 Διοίκηση Τουρισμού Αθήνας (Αιγάλεω) 1 9
375 Τουριστικών Σπουδών Πειραιά 1 9
612 Οικονομικής Διοίκησης και Τουρισμού (Χίος) 1 9
935 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) 1 9
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης 7 9
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου 7 9
405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα) 1 11
401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 1 11
404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 1 11
403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 1 11
402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) 1 11
618 Λογοθεραπείας (Πάτρα) 1 14
620 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) 1 14
663 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) 1 14
870 Αστυφυλάκων 3 12
876 Πυροσβεστών 4 12
902 Λιμενοφυλάκων 5 12
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα 2 12
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα 2 12
880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας – Διοίκηση & Εφοδιαστική Υποστήριξη (ΣΜΥΑ) 2 12
879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας – Επιχειρησιακή Υποστήριξη (ΣΜΥΑ) 2 12
878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας – Τεχνολογική Υποστήριξη (ΣΜΥΑ) 2 12
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 2 12
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 8 12
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 8 12
507 ΑΣΠΑΙΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Μαρούσι) 7 15
497 ΑΣΠΑΙΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) 7 15
477 ΑΣΠΑΙΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) 7 15
776 ΑΣΠΑΙΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) 7 15

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ

1 ΑΕΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
2 ΣΤΡ ΣΤΡΑΤΟΣ
3 ΑΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

4 ΣΠΑ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

5 ΛΙΜ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
6 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
7 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
8 ΑΕΝ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(10) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής, Σχολές Λιμενικού και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τις συγκεκριμένες σχολές κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλεις σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ΑΕΝ και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ΑΕΝ οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας).
Η Σχολή Αστυφυλάκων, Λιμενικού, Πυροσβεστών καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
(13) Στο τμήμα 871 Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Πυροσβέστες) εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Όμοια και στο τμήμα 872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί).
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15) Ο υποψήφιος που δηλώνει τα τμήματα ΑΣΠΑΙΤΕ, πρέπει να γνωρίζει ότι μόλις τελειώσει την τετραετή φοίτηση στο τμήμα αυτό θα μπορεί να διδάξει σχετικά με τον τομέα του σε ΕπαΛ – Ι.Ε.Κ.,. Αν επιθυμεί να πάρει και την άδεια ασκήσεως τεχνικού επαγγέλματος (δηλαδή να γίνει πχ τεχνικός ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος κτλ), πρέπει να φοιτήσει κι ένα επιπλέον έτος (5ο).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Όταν υποβάλλετε την αίτηση για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες και αμφιταλαντεύεστε για σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα ή αγωνίσματα, καλό είναι να τις δηλώνετε και όταν θα φτάσει η ώρα της εξέτασής σας για αυτές, αν ακόμα επιθυμείτε να περάσετε σε αυτές δίνετε τα ειδικά μαθήματα ή τα αγωνίσματα, αν όχι τότε δεν παρουσιάζεστε σε αυτά κι απευθείας θα διαγραφούν από το μηχανογραφικό σας (ακόμα κι αν τις δηλώσετε στο μηχανογραφικό, γιατί σε κάποιες αργούν να βγουν τα αποτελέσματα, ώστε να μην σβηστούν αυτόματα από το μηχανογραφικό, περνάτε στην αμέσως επόμενη επιλογή).

2) Αστυνομία-Πυροσβεστική-Λιμενικό-Στρατός. Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας, ανεξάρτητα αν δίνουν γραπτές ή προφορικές εξετάσεις έχοντας διαπιστωμένη δυσλεξία ή κάποια άλλη μαθησιακή δυσκολία. Όλοι οι υποψήφιοι των αυτών των σχολών στο πλαίσιο των ΠΚΕ θα εξεταστούν από τις επιτροπές που θα συσταθούν, και εκεί θα διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι απόρριψης της αίτησής τους. Δηλαδή κάποιος πχ. με δυσλεξία μπορεί να κάνει κανονικά την αίτησή του, να συμμετέχει στις ΠΚΕ και τότε μπορεί να κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εισαγωγή στις παραπάνω σχολές!