Επιλογή Σελίδας

Στρατός - Αστυνομία - Λιμενικό - Πυροσβεστική - Α.Ε.Ν. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να έχετε δικαίωμα εισαγωγής σε όλες αυτές τις σχολές πρέπει να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση που θα σας δοθεί στα σχολεία συνήθως στα μέσα Φεβρουαρίου. Όλες αυτές οι σχολές γύρω στον Μάιο βγάζουν τις σχετικές προκυρήξεις για τις θέσεις μέσω Πανελληνίων.

Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας κλπ, ανεξάρτητα αν δίνουν γραπτές ή προφορικές εξετάσεις έχοντας διαπιστωμένη δυσλεξία ή κάποια άλλη μαθησιακή δυσκολία. Όλοι οι υποψήφιοι των αυτών των σχολών στο πλαίσιο των ΠΚΕ θα εξεταστούν από τις επιτροπές που θα συσταθούν, και εκεί θα διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι απόρριψης της αίτησής τους. Δηλαδή κάποιος πχ. με δυσλεξία μπορεί να κάνει κανονικά την αίτησή του, να συμμετέχει στις ΠΚΕ και τότε μπορεί να κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εισαγωγή στις παραπάνω σχολές!