Επιλογή Σελίδας

Οι Αρχές λειτουργίας μας

Το φροντιστήριο ¨Σύγχρονο¨, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο “σύγχρονο” μαθητή, μελλοντικό φοιτητή, θεωρεί χρέος του να σας γνωστοποιήσει τις μεθόδους και τον τρόπο λειτουργίας που ακολουθεί, ώστε το παιδί σας να κατακτήσει τα επαρκή εφόδια γνώσης για την εισαγωγή του στις ανώτερες κι ανώτατες σχολές.

Οι αρχές λειτουργίας μας είναι:

– Ολιγομελή τμήματα
– Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας από καταξιωμένους καθηγητές
– Συνεχή διαγωνίσματα στα πρότυπα των Πανελληνίων Εξετάσεων
– Ομοιογενή τμήματα
– Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (Διαδραστικοί πίνακες, Η/Υ, κλπ.)
– Σύγχρονοι χώροι
– Άρτια συγγράμματα για όλα τα μαθήματα
– Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
– Σεμινάρια ψυχολογικής στήριξης και διαχείρισης στρες από καταξιωμένους ψυχολόγους
– Σεμινάρια και ψυχοτεχνικά τεστ για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές
– Καθοδήγηση για σωστό μηχανογραφικό
– Προσιτά δίδακτρα
– Συνεχής επαφή Καθηγητών – Γονέων – Μαθητών

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, το “σύγχρονο” περιβάλλον, η άριστη συνεργασία μεταξύ καθηγητών – γονέων – μαθητών κι οι έμπειροι καθηγητές μας, συμπληρώνουν το παζλ της επιτυχίας του μαθητή, του παιδιού σας.